Humanizmi sekular

Fragment i shkëputur nga libri “In the Minds of Men – Darwin and the New World Order”, kapitulli i 15, New World Order, me autor Ian T. Taylor, TFE Publishing, Canada, 2003 [version elektronik]. Humanizëm, në kuptim të gjerë, është çdo pikëpamje e cila i njehë vlerat dhe dinjitetin e individit dhe mëton përmirësimin e … Continue reading Humanizmi sekular

Advertisements