Rreth Kasnecit

“Kasneci” nuk është agjenci lajmesh. Informatat periodike që do përzgjedhen mund të mos perputhen me atë që mund të jetë duke ndodhur në momentin e publikimt të informatës. Të dhënat e ofruara këtu mendohet të jenë një shtesë e pikëpamjeve që për ndonjë arsye nuk mbërrijnë rrjedhën e përgjitshme të lajmeve, apo të ofrojnë një përceptim më të thellë të ndonjë ngjarjeje e cila vlerësohet të ketë ndikim në gjendjen e muslimanëve.

Materialet e shkruara mund të mos arkivohen për pamje të mëvonshme, gjë që do varet nga karakteri kohor i informatës.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s