Rreth edukatës seksuale

Fragment i shkëputur nga libri “Persecution: How Liberals are Waging War Against Christianity”, kapitulli i katërt, Secularism In, part 2, fq. 61-64, me autor David Limbaugh, Regnery Publishing, Washington D.C., 2003 [version elektronik]. Duke marrë parasysh të gjitha problemet që po i shoqërojnë aktivitet seksuale të tinejxherëve, dikush mund të mendojë se sistemi ynë i … Continue reading Rreth edukatës seksuale

Advertisements