Promovimi i agjendës homoseksuale

Shkëputje nga “Persecution: How Liberals are Waging War Against Christianity”, kaptina e katërt, Secularism In, pjesa 2, David Limbaugh, f.61-68 Nuk përbën një sekret fakti se aktivistët homoseksualë janë duke promovuar agjendën homoseksuale nëpër shkolla, me qëllim që transformimi i qëndrimit të studentëve karshi kësaj sjelljeje të çojë jo vetëm në pranimin e saj në … Continue reading Promovimi i agjendës homoseksuale

Advertisements

Realiteti i termit “homofob”

Dr. Ebu Emîneh Bilal Philips A keni qenë ndonjëherë viktimë e termit “homofob” ngaqë keni kundërshtuar sjelljen homoseksuale, pavarësisht se qëndrimi juaj ka qenë ai i mospajtimit parimor? Çka, në fakt, përfaqëson ky term? Deri në çfarë mase i trajton ky term mendimet e atyre që e hedhin atë dhe deri në çfarë shkalle prek … Continue reading Realiteti i termit “homofob”