Operacionet psikologjike1 në shoqërinë e sotme

Henry Makow është doktor i literaturës angleze pranë Universitetit të Torontos. Makow trajton temën e kontrollimit të proceseve shoqërore nga ana e shoqërive të fshehta Judeo-Masonike, sidomos aspektin e homoseksualizmit e feminizmit si mjet për uljen e numrit të popullsisë botërore në përpjekjen për t’i nënshtruar përballë një rendi të ri botëror. Pikëpamjet e këtij … Continue reading Operacionet psikologjike1 në shoqërinë e sotme

Advertisements

Realiteti i termit “homofob”

Dr. Ebu Emîneh Bilal Philips A keni qenë ndonjëherë viktimë e termit “homofob” ngaqë keni kundërshtuar sjelljen homoseksuale, pavarësisht se qëndrimi juaj ka qenë ai i mospajtimit parimor? Çka, në fakt, përfaqëson ky term? Deri në çfarë mase i trajton ky term mendimet e atyre që e hedhin atë dhe deri në çfarë shkalle prek … Continue reading Realiteti i termit “homofob”