OJQ – Në shërbim të imperializmit1

Përgjatë historisë, klasat sunduese, që përfaqësojnë minoritete të vogla, gjithmonë janë varur nga aparati detyrues shtetëror dhe nga institucionet shoqërore për të mbrojtur pushtetin, përfitimet dhe privilegjet e tyre.

Advertisements