A mund ta kundërshtojë Islami evolucionin? – Shqyrtim i ngjashmërive gjenetike mes njeriut dhe shimpanzesë

Daniel Haqiqatjou, Yaqeen Institute for Islamic Research Evolucionistët ofrojnë një numër të provave shkencore në mbështetje të prejardhjes së përbashkët. Një nga argumentet më të shquara, një argument që ngulitet fort në bisedat laike dhe ndërgjegjen publike në masë të gjerë, është si vijon: Kur shikojmë në të gjithë botën e kafshëve dhe organizmave të … Continue reading A mund ta kundërshtojë Islami evolucionin? – Shqyrtim i ngjashmërive gjenetike mes njeriut dhe shimpanzesë

Advertisements

Humanizmi sekular

Fragment i shkëputur nga libri “In the Minds of Men – Darwin and the New World Order”, kapitulli i 15, New World Order, me autor Ian T. Taylor, TFE Publishing, Canada, 2003 [version elektronik]. Humanizëm, në kuptim të gjerë, është çdo pikëpamje e cila i njehë vlerat dhe dinjitetin e individit dhe mëton përmirësimin e … Continue reading Humanizmi sekular