Promovimi i agjendës homoseksuale

Shkëputje nga “Persecution: How Liberals are Waging War Against Christianity”, kaptina e katërt, Secularism In, pjesa 2, David Limbaugh, f.61-68 Nuk përbën një sekret fakti se aktivistët homoseksualë janë duke promovuar agjendën homoseksuale nëpër shkolla, me qëllim që transformimi i qëndrimit të studentëve karshi kësaj sjelljeje të çojë jo vetëm në pranimin e saj në … Continue reading Promovimi i agjendës homoseksuale

Advertisements