Operacionet psikologjike1 në shoqërinë e sotme

Henry Makow është doktor i literaturës angleze pranë Universitetit të Torontos. Makow trajton temën e kontrollimit të proceseve shoqërore nga ana e shoqërive të fshehta Judeo-Masonike, sidomos aspektin e homoseksualizmit e feminizmit si mjet për uljen e numrit të popullsisë botërore në përpjekjen për t’i nënshtruar përballë një rendi të ri botëror. Pikëpamjet e këtij … Continue reading Operacionet psikologjike1 në shoqërinë e sotme

Advertisements