A mund ta kundërshtojë Islami evolucionin? – Shqyrtim i ngjashmërive gjenetike mes njeriut dhe shimpanzesë

Daniel Haqiqatjou, Yaqeen Institute for Islamic Research Evolucionistët ofrojnë një numër të provave shkencore në mbështetje të prejardhjes së përbashkët. Një nga argumentet më të shquara, një argument që ngulitet fort në bisedat laike dhe ndërgjegjen publike në masë të gjerë, është si vijon: Kur shikojmë në të gjithë botën e kafshëve dhe organizmave të … Continue reading A mund ta kundërshtojë Islami evolucionin? – Shqyrtim i ngjashmërive gjenetike mes njeriut dhe shimpanzesë

Advertisements

Lordi Kromer (Cromer) mbi projektet e Britanisë kolonialiste për Egjiptin

Abdullahalandalusi.com Mes viteve 1877-1907, Prokonsuli-gjeneral për okupimin Britanik të Egjiptit qe Everlyn Baring (alias Lord Kromer). Pasi okupoi ushtarakisht Egjiptin me pretekstin e dhënies së ndihmës për problemet financiare nëpër të cilat po kalonte, Britania implementoi një reformë komplete të institucioneve egjiptiane dhe filloi një politikë të riedukimit të egjiptianëve dhe një rikonstruktim të Egjiptit … Continue reading Lordi Kromer (Cromer) mbi projektet e Britanisë kolonialiste për Egjiptin